• 06:59
 • |
 • یکشنبه ۲۸ دی ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • حضرت محمد صل الله می فرمایند : فاطمه پاره تن من است. 
 • شهادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها بر عموم دوستداران آن حضرت تسلیت باد.
 • شهادت سردار دلها، سردار سپهبد حاج قاسم سلیمانی تسلیت باد. 
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
مشاوران دانشکده
اهم وظایف و اختیارات مشاوران ریاست دانشکده
1- بهینه سازی ساختار نظام مدیریتی آموزشکده
2- بسترسازی مشاوره حقوقی و قضایی به کارکنان و اعضای هیأت علمی دانشکده در صورت نیاز
3- اجرای پروژه های تحقیقاتی در زمینه مشکلات کارکنان و اعضای هیأت علمی
4- مشاوره در زمینه های ارتقاء کاری کارکنان در دانشکده
5- گسترش آموزش های رسمی و غیررسمی با رویکرد تنوع بخشی، کیفیت بخشی، متناسب سازی و متعادل سازی آموزش ها
6- توسعه آموزش های شغلی
7- تمهید فضاهای فرهنگی و ورزشی مناسب جهت بروز توانمندیهای کارکنان و اعضای هیأن علمی دانشکده
8- بهینه سازی اوقات فراغت دانشگاهیان از طریق گسترش فضاهای تفریحی، ورزشی و فرهنگی
9- توسعه فعالیتهای فرهنگی و هنری مجموعه شاغل در دانشکده
10- بهبود ساختارهای اداری قوانین و تشکیلات
11- تقویت و حمایت از کارآفرینان در عرصه دانشکده