• 02:21
 • |
 • یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار دانشکدهتقویم آموزشی دانشکده محیط زیست اعلام شد

تقویم آموزشی دانشکده محیط زیست اعلام شد. 

از سوی معاونت آموزش دانشکده‌ محیط‌زیست، تقویم آموزشی نیمسال اول و دوم سال تحصیلی 99-98 اعلام شد.

تقویم آموزشی نیم‌سال اول سال تحصیلی 99-98

تقویم آموزشی نیم‌سال دوم سال تحصیلی 99-98