• 00:54
 • |
 • یکشنبه ۶ مهر ۱۳۹۹
 • |
 • mail
 • |
 • map
 • |
 • map
english
paya
 • تداوم حیات در گرو حفاظت از محیط زیست و تنوع زیستی است .
 • بیایید هوایی پاک و آسمانی آبی را به کودکانمان هدیه کنیم .
 • تنوع زیستی،ارزشمندترین گنجینه بشری
 • با بهینه سازی مصرف ، از کاهش منابع حیاتی و آلودگی محیط زیست بکاهیم .
 • آرامش روح و روان در گرو حفاظت از محیط زیست میباشد .
 • طبیعت ما بیش از هر زمانی ، اکنون نیاز مند حفاظت است .
 • از یاد نبریم که همه ما در قبال مواهب طبیعی مسئولیم .
 • طبیعت سالم ، زندگی سالم ، اندیشه سالم .
 • تنوع زیستی بستر و زیر ساخت حیات ما را حفظ میکند.
اخبار آموزشاطلاعیه آموزشی/پرداخت شهریه
اطلاعیه آموزشی/پرداخت شهریه
بنابراعلام امور مالی واحد آموزش دانشگاه محیط زیست، به اطلاع آن دسته از دانشجویان گرامی شهریه پرداز که تاکنون نسبت به تسویه حساب مالی این ترم تحصیلی اقدام نکرده اند می رساند در اسرع وقت نسبت به پرداخت شهریه خود اقدام نمایند.
این گزارش می افزاید حضور در جلسه امتحانات پایان ترم تنها با درج مهر امور مالی بر کارت ورود به جلسه امکان پذیر خواهد بود و برابر مقررات آموزشی امکان حضور دانشجویانی که شهریه خود را نپردازند در امتحانات پایان ترم تحصیلی میسر نخواهد بود.